صبح امروز

بازدید فرماندارشهرستان شاهین دژ از ادارات

بازدید فرماندارشهرستان شاهین دژ از ادارات
تیموری فرماندار شهرستان شاهین دژ بصورت سرزده از برخی ادارات شهرستان بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: صبح امروز فرماندار شهرستان شاهین دژ ومعاون فرماندار از  ادارات آب وفاضلاب و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بازدید کرد.

دراین بازدیدها فرماندار شاهین دژ گفت:تکریم ارباب رجوع واحترام به مردم باید سرلوحه تمامی دستگاههای اجرایی باشد.

وی ضمن تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی در ادارات شهرستان گفت: در شرایط دشوار امروز مردم نباید برای خدمات در ادارات معطل شوند.

دراین بازدیدها رئیس اداره مسائل ومشکلات اداره را با فرماندار درمیان گذاشت.