ادای احترام معاون رئیس جمهور به مقام شامخ شهدای شاهین دژ

ادای احترام معاون رئیس جمهور به مقام شامخ شهدای شاهین دژ
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور در سفر به شاهین دژبا حضور در مزار مطهر شهدابه مقام شامخ شهدای شاهین دژادای احترام کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور
 در بدو ورود به شهرستان شاهین  دژ بهمراه فرماندار،ائمه جمعه، نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای تامین با حضور در مزارمطهر شهدای شاهین دژ به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد