گزارش تصویری از بزرگداشت روز معلم در شاهین دژ

با حضور فرماندار ,امام جمعه ونماینده شهرستان های شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی آیین بزرگداشت روز معلم در شاهین دژبرگزارشد