با حضور فرماندارشاهین دژ:

در اولین روز هفته دولت اعضای شورای اداری با امام جمعه شاهین دژ دیدار نمودند

در اولین روز هفته دولت اعضای شورای اداری با امام جمعه شاهین دژ دیدار نمودند
با حضور فرماندار واعضای شورای اداری با امام جمعه شاهین دژ دیدار نمودند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: در اولین روز از هفته دولت فرماندار واعضای شورای اداری با امام جمعه شهرستان دیدار و گفتگو نمودند.