با حضور فرماندارشاهین دژ:

آیین گرامیداشت روز شورا در شاهین دژ برگزار شد

آیین گرامیداشت روز شورا در شاهین دژ برگزار شد
آذین پور فرماندار شاهین دژ درآیین گرامیداشت روز شوراها گفت: شوراها از بدو تاسیس منشا خدمات بزرگی در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی بوده اند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:آیین گرامیداشت روز ملی شورا ها با حضور فرماندار ,امام جمعه ,معاون فرماندار ,بخشداران و شهرداران وجمعی از مسئولین واعضای شوراهای شهر وروستا در شاهین دژ برگزار شد.
ایوب آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژ دراین آیین با تبریک نهم اردیبهشت  روز ملی شورا گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شوراها یکی از اصول مترقی قانون اساسی است .
نماینده عالی دولت در شهرستان شاهین دژ با اشاره به فلسفه وجودی شوراها در جامعه اظهار داشت: جامعه مدنی و توسعه سیاسی در کشور ما همواره مورد  درخواست ومطالبه  مردم بوده است.
وی افزود: جامعه مدنی جامعه مطالبه گر است جامعه ای است که حاکمان  همواره درآن  از سوی مردم مورد  سوال وبازخواست قرار می گیرند.
فرماندار شاهین دژ به تاثیرجامعه مدنی و توسعه سیاسی  در جامعه اشاره کرد وگفت: شکل گیری جامعه مدنی و توسعه سیاسی موجب توسعه اجتماعی ,اقتصادی وفرهنگی و... درکشور  شد.
فرماندار شهرستان شاهین دژ افزود:شوراها به روح جمعی و مشارکت مردم در مدیریت  جامعه هویتی جدیدی بخشیدند.
فرماندار شهرستان شاهین دژ اظهار داشت: شوراها بعنوان پل ارتباطی بین قدرت ,حکومت وخاطبه مردم  نقش بزرگی در توسعه مشارکت عمومی در  کشور ما داشتند.
فرماندار شاهین دژ با قدردانی از تلاش و خدمات ارزشمند شوراها در شهر وروستا گفت: شوراها از بدو تاسیس تا به امروز منشا خدمات ارزشمندی در حوزه های مختلف اجتماعی ,سیاسی,فرهنگی وعمرانی  شده اند.