دیدار بخشدار مرکزی با فرماندار شاهین دژ

دیدار بخشدار مرکزی با فرماندار شاهین دژ
بخشدار مرکزی با دکتر حسین زاده فرماندارشهرستان شاهین دژ دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:بخشدار ،کارکنان بخشداری مرکزی وجمعی از اعضای شوراهای اسلامی مناطق روستایی  ودهیاران بخش مرکزی  با "دکتر محمدعلی حسین زاده" فرماندار شهرستان شاهین دژدیدار وگفتگو نمودند.

در این دیدار که در ادامه دیدارهای دوره ای بخشداری  با فرماندار برای انعکاس مسائل و مشکلات روستائیان انجام شد برخی درخواستها و مسائل منتقل شده به شورای بخش توسط روستائیان با فرماندار شهرستان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان شاهین دژ نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات اعضای شورای بخش به عنوان رابطین و منتخبین مردم بر اهتمام بیشتر بر خدمت به روستائیان و پیگیری مشکلات آنان از سیستم اداری تاکید کرد.

🔹مهمترین موارد مطرح شده در این دیدار ؛

-پیگیری گازرسانی به روستاها
-توجه بیشتر در توزیع هدفمند نهاده های دامی و کشاورزی و شفافیت تامین و توزیع نهاده ها توسط ادارات متولی
-پوشش تکمیلی اینترنت روستایی بمنظور بهره مندی دانش آموزان از برنامه های آموزشی شبکه شاد
-گزارش و پیگیری ساخت و سازهای غیرمجاز احتمالی در اراضی کشاورزی و محدوده های خارج از شهرها
-صیانت از منابع طبیعی در راستای حفظ مراتع چرای دام روستائیان