با حضور مدیرعامل شرکت گاز

نشست بررسی مسائل ومشکلات حوزه گازرسانی درتکاب برگزارشد

نشست بررسی مسائل ومشکلات حوزه گازرسانی درتکاب  برگزارشد
نشست بررسی مسائل ومشکلات حوزه گازرسانی با حضور مدیرعامل شرکت گاز درتکاب برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:با حضور مدیرعامل شرکت گاز،فرمانداران شاهین دژ وتکاب ونماینده مجلس مسائل ومشکلات حوزه گازشاهین دژ وتکاب بررسی شد.
همتی نماینده مجلس گفت:اعتبارات گازرسانی به روستاهای این شهرستان‌ها مطابق روستاهای مرزی در نظر گرفته می‌شود بطوری که از ۶ میلیون به ۲۰ میلیون تومان به ازای هر خانوار افزایش می‌یابد.
 این مسئول اظهارکرد:طی جلسه‌ای باوزیر نفت قرارشد روستاهای شاهین‌دژ وتکاب مرزی محسوب شود تاهزینه‌گازرسانی به روستاهای آنها افزایش یابد.
وی بااعلام اینکه مقرراست امسال گاز ۱۱ روستای شاهین‌دژ روشن شود،گفت:علاوه بر این طرح گازرسانی به تعداد زیادی از روستاهای این شهرستان طی امسال کلنگ‌زنی می‌شود.
امیرتیموری فرماندارشاهین دژنیزدراین جلسه با قدردانی ازپیگیریهای نماینده محترم مجلس   گفت:کارگازرسانی در شاهین دژ شتاب بیشتری بخودگرفته است.
وی با دادن نوید بمردم که روستاهای بیشتری از این نعمت برخوردار می شوندگفت: با پیگیری های بعمل آمده به تعداد روستاهای برخوردار از گاز در شاهین دژ اضافه خواهدشد.
فرماندار شاهین دژ درادامه از تلاش مدیرعامل گاز استان  نیز قدردانی نمودند.