با حضور فرماندار:

رئیس جدید شرکت نفت شاهین دژ معرفی شد

رئیس جدید شرکت نفت شاهین دژ معرفی شد
رئیس جدید شرکت نفت شاهین دژ با حضور فرماندار ورئیس شرکت نفت منطقه میاندوآب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:با حضور فرماندار شاهین دژ،سرپرستی شرکت نفت منطقه میاندوآب ،معاون فرماندار رئیس جدید شرکت نفت شاهین دژ معرفی شد
در این آیین از خدمات آقای محمدی وند تجلیل بعمل آمد وآقای اردلان بعنوان رئیس جدید شرکت نفت شاهین دژ معرفی شد