با حضور فرماندار ومعاون مدیرکل ورزش وجوانان :

برگزاری جلسه شورای ورزش شهرستان شاهین دژ

برگزاری جلسه شورای ورزش شهرستان  شاهین دژ
جلسه شورای ورزش با حضور فرماندار شاهین دژ ، معاون مدیرکل ورزش و جوانان استان، در فرمانداری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ، جلسه شورای ورزش با حضور فرماندار شاهین دژ ، معاون  مدیرکل ورزش و جوانان استان، روسای هیئت های ورزشی و اعضای این شورا در فرمانداری برگزار شد.

 فرماندار و رئیس شورای ورزش شهرستان شاهین دژ در این جلسه  توسعه پایدار را توسعه  در همه ی حوزه ها بخصوص بخش ورزش عنوان کرد و افزود: توسعه ورزش و تربیت بدنی به عنوان اقدام اساسی برای تامین و تربیت سرمایه انسانی سالم  و داشتن جامعه با نشاط یک وظیفه ملی است که زمینه توسعه  در جامعه  فراهم می نماید.

وی در ادامه بر توسعه ورزش همگانی تاکید نمود و افزود: یکی از پایدارترین راه‌های جلوگیری از آسیب های اجتماعی، ناهنجاری‌هاتوسعه ورزش و همگانی کردن آن است که باید برنامه ریزی دقیق برای  آن صورت پذیرد.