به ریاست فرماندار:

جلسه ستاد تنظیم بازار در شاهین دژ برگزار شد

جلسه ستاد تنظیم بازار در شاهین دژ برگزار شد
جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست فرماندار شهرستان شاهین دژ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری : جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست فرماندار شهرستان شاهین دژ برگزار شد
تیموری فرماندار شاهین دژ دراین جلسه گفت: در حوزه بازار باید بیشتر بر روی رویکرد های فرهنگی تمرکز کرد
وی با اشاره به ظرفیت شبکه های اجتماعی ورسانه ها وجراید گفت: باید از ظرفیت رسانه ها وشبکه های اجتماعی در جهت اطلاع رسانی وفرهنگ سازی استفاده بیشتری کرد.
فرماندار شاهین دژ اظهار داشت: در رویدادهای مختلف ثابت شده در صورت توجیه واطلاع رسانی  صحیح ؛ مردم همراهی خوبی بعمل می آورند.
رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان با تشریح شرایط کشور و بحث تحریم های ظالمانه وشیوع بیماری افزود: نظارتهای دقیق‌تر و مستمر باید در  مقابل افزایش قیمت ها و برخورد با متخلفین وافراد سودجو صورت گیرد .
دراین جلسه فرماندار شاهین دژ خواستار نظارت دقیق دستگاههای ذیربط بر فعالیت صنوف در بازار شد
در ادامه این جلسه  رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان گفت :رصد وضعیت بازار اقلام ضروری و نرخ گیری ۸۰ قلم کالای مصرفی ضروری  به صورت روزانه توسط کارشناسان مربوطه صورت میگیرد .
وی بیان داشت :اطلاع رسانی در خصوص توزیع کالاها با نرخ مصوب دولتی بین شهروندان به صورت مستمر انجام میشود.