با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ

ساختمان جدید نظام مهندسی ساختمان در شاهین دژ افتتاح شد

ساختمان جدید نظام مهندسی ساختمان در شاهین دژ افتتاح شد
با حضور فرماندار وجمعی از مسئولین ساختمان جدید نظام مهندسی در شاهین دژ به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ وجمعی از مسئولین ومهندسین ساختمان جدید نظام مهندسی ساختمان به بهره برداری رسید.

دراین آیین از مهندسان برتر سال نیز با اهدا لوح وهدایایی تجلیل بعمل آمد.