با حضور فرماندار شاهین دژ:

مشکلات روستاهای قابانکندی,تیزخراب,چوپلوجه ,یوسفکند وآقبال در بخش کشاورز بررسی شد

مشکلات  روستاهای قابانکندی,تیزخراب,چوپلوجه ,یوسفکند وآقبال در بخش کشاورز بررسی شد
با حضور فرماندار ,بخشدار وجمعی از مدیران مشکلات برخی روستاهای بخش کشاورز بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:باحضور فرماندار ,بخشدار کشاورز وجمعی از مدیران مسائل و مشکلات  روستاهای آقبال،چوپلوجه،یوسفکند،تزخراب وقبانکند ازتوابع بخش کشاورزشاهین دژ مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار شهرستان شاهین دژ در این جلسه آخرین اقدامات انجام گرفته در خصوص توسعه و آبادانی در روستاهای سطح این شهرستان را تشریح و درخصوص مشکلات درروستاهای مذکور مطالب لازم را عنوان نمود.

در این جلسه مسائل ومشکلات در حضور فرماندار طرح ودستورات لازم جهت پیگیری وحل موانع صادر شد