با حضور فرماندار ومدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان:

جلسه بررسی راههای حفظ وصیانت از آثار تاریخی در شاهین دژبا حضور فرماندار و مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری برگزارشد

جلسه بررسی  راههای حفظ وصیانت از آثار تاریخی در شاهین دژبا حضور فرماندار و مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری  برگزارشد
جلسه بررسی راههای حفظ وصیانت از آثار تاریخی در شاهین دژبا حضور فرماندار و مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: جلسه بررسی چگونگی حفظ وصیانت از آثار فرهنگی وتاریخی شهرستان شاهین دژ با حضور مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان ،فرماندار شاهین دژ،شهردار واعضای شورای شهر وکارشناسان استانی وشهرستانی با دستور کار "مرمت اثر نمای آجری خیابان امام(ره)" در فرمانداری برگزارشد.
"امیرتیموری" فرماندار شاهین دژ در این جلسه با اشاره به ظرفیت های بی بدیل تاریخی و گردشگری شاهین دژ گفت:بایدبابرنامه ریزی و استفاده ازکارشناسان این حوزه در جهت حفظ و نگهداری ازآثارتاریخی وکهن شهرتلاش کنیم.
فرماندار شاهین دژ افزود:شهرداری شاهین دژ ومیراث فرهنگی  اقدامات لازم در جهت مرمت سریع نمای آجری دوره قاجاریه در خیابان امام(ره) که در روزهای اخیر موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده؛ را با هماهنگی کارشناسان استانی اجرایی نمایند.
جبارزاده مدیرکل میراث فرهنگی وگردشگری استان نیز در این جلسه قول مساعد در خصوص همکاری درروند حفظ ونگهداری از آثار تاریخی شهرستان و مرمت اثرمنحصربفرد آجری خیابان امام ،(ره) را دادند.