با دستور فرماندار شاهین دژعملیات بهسازی ومرمت اثر تاریخی نمای آجری ساختمان افشارآغازشد

با دستور فرماندار شاهین دژعملیات بهسازی ومرمت اثر تاریخی نمای آجری ساختمان  افشارآغازشد
آغاز عملیات بهسازی ومرمت اثر آجری دوره قاجاریه در شاهین دژ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:
در پی ریزش قسمتی از نما وسازه آجری ساختمان تاریخی افشار ومطالبه بهسازی و  مرمت این اثر از سوی  مردم شریف شهرستان شاهین دژ "محمدعلی حسین زاده " فرماندار شاهین دژ بصورت ویژه دستور اجرای عملیات مرمت وبهسازی این اثر منحصربفرد تاریخی  را صادر نمود.
وی با تاکید برحفظ و صیانت از آثار فرهنگی وتاریخی بعنوان شناسنامه شهر شاهین دژگفت: دستگاههای اجرایی خصوصا میراث فرهنگی و شهرداری شاهین دژ در بحث حفظ و معرفی آثار تاریخی وفرهنگی  فعال‌تر عمل نمایند.