فرماندار شاهین دژ :

دستور بهسازی ومرمت دروازه ورودی شهر را صادرکرد

دستور بهسازی ومرمت دروازه ورودی شهر را صادرکرد
با ریزش قسمتی از سازه ورودی شاهین دژ فرماندار دستور بهسازی سریع این بنا را صادر کرد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ: "محمدعلی حسین زاده" فرماندار شاهین دژ صبح امروز در بازدید میدانی از دروازه ورودی شهر با انتقاد از وضعیت این بنا گفت: وضعیت فعلی این سازه  همواره موجبات نارضایتی وانتقاد شهروندان را در بدو ورود به شاهین دژ فراهم کرده است وضعیت و نمای سازه در شان این شهر نیست.
وی دستورپیگیری  بهسازی ومرمت سازه را به شهردار شاهین دژ صادر کرد.