صبح امروز:

🇮🇷بازدید میدانی فرماندار شهرستان شاهین دژ از روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی

🇮🇷بازدید میدانی فرماندار شهرستان شاهین دژ از روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی
فرماندار شهرستان شاهین دژ از روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی بازدید کرد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ: در بازدید میدانی " دکتر حسین زاده " فرماندارشاهین دژ از معابر روستای قوزلوی افشار؛دهیار روستا مسائل ومشکلات روستا را مطرح نمود وفرماندار شهرستان دژ دستورات لازم درراستای پیگیری ورفع این مشکلات را به دستگاههای ذیربط صادرنمود.
شایان ذکر است معاون برنامه ریزی وهماهنگی امورعمرانی فرمانداری، بخشدارمرکزی، مدیران راهداری وحمل ونقل جاده ای،  فنی وحرفه ای نیز در این بازدید فرماندار را همراهی می نمودند.