در جلسه ستادکرونا استان اعلام شد:

شاهین دژ بعنوان شهر برتر در اجرای طرح شهید سلیمانی انتخاب شد

شاهین دژ بعنوان شهر برتر در اجرای طرح شهید سلیمانی انتخاب شد
شاهین دژ بعنوان شهر برتر در اجرای طرح شهید سلیمانی انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: در جلسه ستاد پیشگیری از بیماری کرونای استان با حضور استاندار استان آذربایجان غربی  شهرستان شاهین دژ بعنوان شهر برتر در اجرای طرح محله محور شهید سلیمانی معرفی شد.
امیر تیموری فرماندار شهرستان شاهین دژ صبح امروز با حضور در قرارگاه اجرای طرح شهید سلیمانی ضمن قدردانی از تلاش های اثر گذار عوامل اجرای طرح اعم از کادر بهداشتی ودرمانی ,نیروهای بسیج ,انتظامی؛ خواستار تداوم این تلاش ها در راستای مدیریت بیماری در شهرستان شدند.