در آغاز سال جدید

فرماندار شهرستان شاهین دژ به مناسبت آغاز سال نو با کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی دیدار کرد

فرماندار شهرستان شاهین دژ به مناسبت آغاز سال نو با کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی دیدار  کرد
فرماندار شهرستان شاهین دژ به مناسبت آغاز سال نو با کودکان بی سرپرست تحت پوشش بهزیستی در مرکز امید دیدار و گفتگو کرد

🔷به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ، دکتر بابازاده فرماندار شهرستان شاهین دژ به همراه مسئول حراست و مشاور امور ایثارگران فرمانداری و رئیس اداره بهزیستی با حضور در خانه نورامید این شهرستان ضمن بازدید از بخش های مختلف این مجموعه به دیدار و گفتگوی صمیمی با این کودکان پرداخت.

🔷دکتر بابازاده در این دیدار صمیمی ضمن تبریک به مناسبت شروع سال جدید از کارکنان شاغل در این مرکز تقدیر و تشکر کرد و به بررسی مسائل و چالش های کودکان پرداخت و قول مساعد در خصوص جلب و جذب مشارکت توسط خیرین داد.