با حضور فرماندار:

جلسه کمیته حفاری شاهین دژ به ریاست فرماندار برگزارشد

جلسه کمیته حفاری شاهین دژ به ریاست فرماندار برگزارشد
جلسه کمیته حفاری شهرستان شاهین دژ برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: جلسه کمیته حفاری  شاهین دژ به ریاست فرماندار شهرستان وبا حضور اعضای این کارگروه در فرمانداری این شهرستان برگزارشد
"دکتر حسین زاده" فرماندار شهرستان شاهین دژ در این جلسه گفت: دستگاههای اجرایی بدون مجوز واخذ استعلامات لازم اقدام به حفاری در مناطق شهری وروستایی  ننمایند.
وی با تاکید بر بهسازی ومرمت نوار حفاری در مناطقی که طرح اجرا می شود؛ گفت:دستگاههای خدمات رسان  بعد از حفاری باید وضعیت معابر و کوچه ها را به حالت اولیه برگردانندتا موجبات نارضایتی مردم  را فراهم نکنند.
در این جلسه مدیران دستگاههای اجرایی نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را در حضور فرماندارشاهین دژ مطرح نمودند.