بازدید فرماندار شاهین دژ از مرکز هنری استاد ایرج سلیمانزاده

بازدید فرماندار شاهین دژ از مرکز هنری استاد ایرج سلیمانزاده
فرماندار شاهین دژ از مرکز هنری استاد ایرج سلیمانزاده در شاهین دژ بازدید کرد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ: فرماندارشهرستان شاهین دژدر راس هیاتی متشکل ازمعاون سیاسی ،امنیتی واجتماعی فرمانداری ،مسئول حراست فرمانداری وسرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسلامی با حضور در مرکزفرهنگی و هنری ایرج سلیمانزاده از اساتید خوشنویسی  با وی دیدار وگفتگو نمودند.
"امیرتیموری" فرماندار شاهین دژ در این دیدار از نمایشگاه خط ایرج سلیمانزاده در مرکزهنری بازدیدکرد.
شایان ذکر است آقای ایرج سلیمانزاده از اساتید مطرح  خوشنویسی با درجه ممتازی است که در نمایشگاه های هنری مختلف از جمله نمایشگاه بین المللی خشنویسی  مسکو ،تهران و دوبی  بعنوان نماینده ایران با آثار خشنویسی خود حضور داشته است.