معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شاهین دژ منصوب شد

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شاهین دژ منصوب شد
با حکم استاندار آذربایجان غربی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شاهین دژ منصوب شد محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی، طى حکمى " سجاد کیقبادی" را به عنوان "معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شاهین دژ" منصوب کرد.