فرماندار شهرستان شاهین دژ منصوب شد

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی، دکتر احمد وحیدی وزیر کشور، طى حکمی "کامران بابازاده" را به عنوان "فرماندار شهرستان شاهین دژ" منصوب کرد.