با حضور فرماندار:

نشست هم اندیشی اعضای نظام مهندسی ساختمان با فرماندار شاهین دژ برگزار شد

نشست هم اندیشی اعضای نظام مهندسی ساختمان با فرماندار شاهین دژ برگزار شد
نشست هم اندیشی اعضای نظام مهندسی ساختمان با فرماندار شاهین دژ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: نشست هم اندیشی اعضای نظام مهندسی ساختمان شهرستان با فرماندار شاهین دژ برگزار شد
امیر تیموری فرماندار شاهین دژ دراین جلسه به اهمیت رشته مهندسی در ایجاد شهر سالم و استاندارد اشاره کرد و گفت: شهرسالم و توسعه یافته محصول نظام مهندسی  کارآمد است.
وی با تاکید بر استفاده ازظرفیت نظام مهندسی در راستای عمران وآبادانی شهر اظهار داشت: ایمنی  در سازه ها  و ایجاد زمینه زیست سالم وبا نشاط برای مردم  با استفاده از ظرفیت نظام مهندسی تحقق پیدا می کند.
فرماندار شاهین دژبه ظرفیت نیروی انسانی تحصیل کرده شاهین دژ اشاره کرد واظهار داشت: نیروی انسانی خلاق ومتخصص  زمینه رشد وتوسعه پایدار شاهین دژ را در آینده نزدیک در بخش های مختلف بخوبی فراهم خواهد کرد.
وی  تصریح کرد: حوادث وبحران های  مختلف در سالهای اخیر نشان داد که ما سازه هایی با شاخصه های نظام مهندسی درست نکردیم .
فرماندار شاهین دژ گفت: حرکت به سمت استفاده از توان وظرفیت متخصصان ومهندسان در توسعه آینده شهرستان از رویکردهای اصلی فرمانداری خواهد بود.
در ادامه این جلسه مهندسان به بیان نقطه نظرات و پیشنهادهای خود در حضور فرماندار پرداختند و فرماندار شاهین دژ به آنها پاسخ دادند.