بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ از حوزه های امتحانات نهایی پایه دوازدهم شاهین‌دژ

بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ از حوزه های امتحانات نهایی پایه دوازدهم شاهین‌دژ
فرماندار شهرستان شاهین دژصبح امروز از حوزه های امتحانات نهایی پایه دوازدهم شاهین‌دژبازدید کرد

به گزارش  روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین‌دژ در جریان فرآیند برگزاری امتحانات نهایی خرداد ماه فرماندارشاهین دژ،مدیر آموزش و پرورش شاهین دژ و ناظر استانی از حوزه های امتحانی پایه دوازدهم مدارس سطح شهر بازدید کردند.
فرماندارشهرستان شاهین دژ در این بازدیدها؛ از حوزه های امتحانی  هنرستان کار دانش شهید قاسم سلیمانی ، هنرستان فنی حرفه ای حضرت زینب کبری (س)سطح شهر بازدید بعمل آورد.
فرماندار  شاهین دژ در حوزه های امتحانات نهایی پایه دوازدهم ، از نزدیک در جریان فرآیند برگزاری آزمون ها قرار گرفت و ضمن تشکر از تمهیدات پیش بینی شده؛اظهار کرد: با تدابیر اتخاذ شده از سوی آموزش و پرورش ، امیدواریم دانش آموزان  در حوزه های امتحانی  آزمون خود را با موفقیت  برگزار نمایند.