با حضور فرماندار وامام جمعه::

جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) وگرامیداشت هفته اکرام ایتام در شاهین دژ برگزارشد

جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) وگرامیداشت  هفته اکرام ایتام در شاهین دژ  برگزارشد
جشن میلاد امام حسن مجتبی(ع) وگرامیداشت هفته اکرام ایتام در شاهین دژبا حضور فرماندار وامام جمعه برگزارشد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ:
به مناسبت فرارسیدن  سالروز ولادت با سعادت امام حسن مجتبی(ع)  که بعنوان هفته اکرام ایتام  نامگذاری شده است؛با حضور فرماندار،امام جمعه ،معاون برنامه ریزی فرمانداری ،خیرین ،هیات امنای مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست  "نورامید" وجمعی از مدیران نهادها ودستگاههای اجرایی  آیین جشن در مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست "نورامید" برگزارشد.
گفتنی است
 در پایان این آیین که همراه با ضیافت افطار در جمع نورانی کودکان بی سرپرست وایتام شاهین دژ بود از اعضای هیات امنای موسسه "نور امید" با اهدا لوح وهدایایی بدست فرماندار وامام جمعه  تجلیل بعمل آمد.