با حضور فرماندار شاهین دژ

آیین اختتامیه طرح های خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) بمناسبت دهه فجر برگزار شد

آیین اختتامیه طرح های خود اشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) بمناسبت دهه فجر برگزار شد
آیین اختتامیه طرح های وام های خود اشتغالی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بمناسبت دهه فجربا حضور فرماندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: آیین اختتامیه تسهیلات خود اشتغالی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در شاهین دژ برگزار شد

در سومین روز از دهه فجر با حضور تیموری فرماندار شاهین دژ وجمعی از مدیران آیین اختتامیه تسهیلات خوداشتغالی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شاهین دژ برگزار شد

این تسهیلات با اعتبار64میلیارد ریال در قالب 93طرح در بخش ها وحوزه های مختلف اجرایی شده است که برای 98نفر بصورت مستقیم و70نفر غیر مستقیم برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد در شهرستان شاهین دژ ایجاد اشتغال نموده است.