با حضور فرماندارورئیس دفتر نمایندگی امور اهل سنت آذربایجان غربی:

آیین تودیع و معارفه امام جمعه اهل سنت شاهین دژ برگزارشد

آیین تودیع و معارفه امام جمعه اهل سنت شاهین دژ برگزارشد
مراسم تودیع ومعارفه امام جمعه اهل سنت شاهین دژ با حضوررئیس دفترنمایندگی ولی فقیه دراموراهل سنت استان آذربایجان غربی و تعدادی از مسؤولان برگزار و ماموستا احمد ویسی به عنوان امام جمعه اهل سنت این شهرستان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی فرماندار با حضور رئیس  دفتر نمایندگی امور اهل سنت آذربایجان غربی آیین تودیع ومعارفه امام جمعه اهل سنت شاهین دژ برگزار شد.

دراین آیین از خدمات ماموستا بالغچی تجلیل وماموستا احمد ویسی بعنوان امام جمعه اهل سنت شاهی دژ معرفی شد.