به ریاست فرماندار:

جلسه شورای پدافندغیرعامل شهرستان شاهین دژ برگزارشد

جلسه شورای پدافندغیرعامل شهرستان شاهین دژ برگزارشد
اولین جلسه شورای پدافندغیرعامل شهرستان به ریاست"دکتر حسین زاده"فرماندارشاهین دژ با دستور کار شناسایی واحصا نقاط حساس شهرستان، برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:اولین جلسه شورای پدافندغیرعامل شهرستان به ریاست"دکتر حسین زاده"فرماندارشاهین دژوباحضورسایراعضاء درسالن جلسات فرمانداری با دستور کار شناسایی واحصا نقاط حساس شهرستان، برگزارشد.
🛑بنابه این گزارش فرماندار شهرستان شاهین دژدراین جلسه  با تاکید برضرورت برگزاری آموزش ،فرهنگ سازی ونهادینه کردن موضوع پدافندغیر عامل را در سطح جامعه گفت:به منظور بالابردن آگاهیهای عمومی  در خصوص پدافند غیرعامل، اجرای دوره های عمومی وتخصصی  دراین حوزه درسطح شهرستان از اهمیت بالایی برخوردار است که بایددراین راستا برنامه ریزی لازم انجام وسپس اجرایی گردد.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی و احصا نقاط حساس وآسیب پذیر شهرستان در حوزه های مختلف ؛ اظهار داشت: هر اداره در حوزه کاری و ماموریت سازمانی خود باید نقاط حساس ،مهم وآسیب پذیر را شناسایی وبه فرمانداری اعلام نمایند تا تمهیدات لازم برای صیانت وحفظ آنها پیش بینی گردد.
در این جلسه دستگاههای عضو آخرین اقدامات را در حوزه پدافند غیرعامل در شهرستان را تشریح نمودند.