فرماندار شاهین دژ درآیین گرامیداشت هفته امور تربیتی

مربیان امور تربیتی رسالت خطیری درآموزش وپرورش بر عهده دارند

مربیان امور تربیتی رسالت خطیری درآموزش وپرورش بر عهده دارند
با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ آیین بزرگداشت هفته امور تربیتی در آموزش وپرورش شاهین دژ برگزار شد

با حضور فرماندار شهرستان شاهین دژ آیین بزرگداشت هفته امور تربیتی در آموزش وپرورش شاهین دژ برگزار شد
آذرین پور فرماندار شهرستان شاهین دژدراین مراسم با تبریک فرارسیدن هفته امور تربیتی با اشاره به رسالت خطیر امور تربیتی آموزش وپرورش گفت: آموزش وتربیت دو بال مهم وتاثیر گذار آموزش وپرورش  است که این دو لازم وملزم یکدیگر هستند ومربیان امور تربیتی رسالت بزرگ وخطیری رابر عهده دارند.
رئیس شورای  آموزش وپرورش شهرستان شاهین دژبا گرامیداشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر آموزش وپرورش خصوصاً امور تربیتی گفت: تربیت نیروهای کارآمد ومتخصص برای امور تربیتی  آموزش وپرورش باید بصورت جدی تر دنبال شود.
وی با تاکید  بر وجود نیروهای خلاق ,کارآمد در بدنه آموزش وپرورش کشور اظهار داشت: آموزش وپرورش مهد نیروهای متخصص ,کارآمد وخلاق است  وشاهدیم  امروز در بسیاری از امورمهم به مردم وکشور خدمت می کنند.
فرماندار شهرستان شاهین دژ با ابراز گلایه از عدم توجه جدی مردم  به امور مدرسه وآموزش وپرورش گفت: هر وقت ما به اندازه خانه وشهر خود به آبادانی  وکیفیت مدارس اهمیت دادیم آنروز ما توسعه وتحول پیدا کرده ایم.
فرماندار شهرستان شاهین دژ با اشاره به آسیب کنکور به امور تعلیم وتربیت در شرایط امروزجامعه  افزود: ما بیشتر دنبال تربیت انسان های موفق هستیم تا انسان  کامل؛ واین آسیبی است که کنکور به تربیت دانش آموزان ما می زند.
دراین آیین با اهدا لوح وجوایزی از پیشکسوتان عرصه امور تربیتی  تجلیل بعمل آمد.