بازدید فرماندار از محور روستایی:

بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ ازعملیات بهسازی،تعریض و شن ریزی جاده منبر به اوچ دره در بخش مرکزی

بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ ازعملیات  بهسازی،تعریض و شن ریزی جاده منبر به اوچ دره در بخش مرکزی
فرماندار شهرستان شاهین دژ ازعملیات بهسازی،تعریض و شن ریزی جاده منبر به اوچ دره در بخش مرکزی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:" دکتر حسین زاده"فرماندار شهرستان شاهین دژ،بخشدار مرکزی و رئیس راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان از عملیات بهسازی،تعریض وشن ریزی  محور روستایی منبر به اوچ دره بازدید نمودند.
فرماندار شاهین دژ  ضمن بازدید از عملیات تعریض وبهسازی وشن ریزی این مسیر از زحمات مدیر و کارگران وکارکنان راهداری وحمل ونقل جاده ای قدردانی نمودند.