معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور

معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهوربا خانواده معظم شهید سلطانی در شاهین دژ دیدار کرد

معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهوربا خانواده معظم شهید سلطانی در شاهین دژ دیدار کرد
معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور در سفر یک روزه به شاهین دژ با خانواده معظم شهید اسحاق سلطانی دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری :معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور ,فرماندار,مدیرکل امورروستایی استانداری, امام جمعه ونماینده مجلس شورای اسلامی ؛ با خانواده  معظم شهید اسحاق سلطانی دیدار کرد