فرماندار شاهین دژ:

با صدور پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

با صدور پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت
فرماندار شهرستان شاهین دژ با صدور پیامی 17مردادماه روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:آإین پور فرماندار شهرستان شاهین دژدر پیامی 17مردادماه  روز خبرنگار را به جهادگران عرصه قلم تبریک گفت.
بسمه تعالی
روزخبرنگاریادآور زحمات وتلاشهای انسان های شریفی است که درکسوت خبرنگاری،رسالت خطیراطلاع رسانی وآگاهی بخشی رابرعهده داشته وبه مددقلم های پاک وصادق وتوانای خود،موجبات روشنگری وتعالی،پیشرفت و بالندگی جامعه رافراهم می آورند.روز پاسداشت کسانی است که به عنوان وجدان بیدار،چشم بیناوزبان حقیقت گوی جامعه،سختی ها و مشقات این حرفه مقدس رابه جان خریده وبا تلاش وکوشش خود،اصلاح گرامورو روشنی بخش مسیر آینده می شوند.قشر فرهیخته ای که به پاس حرمت وارزش و اهمیت والای کارخبرو پیام رسانی، همواره از شأن و منزلت رفیعی در نزدافکار عمومی برخوردار بوده وشایسته ارزشمندترین تکریم وقدرشناسی می باشند.
ضمن گرامیداشت یادوخاطره شهداوایثارگران عرصه رسانه به ویژه خبرنگارشهیدمحمود صارمی،فرارسیدن روزخبرنگاررابه عموم فعالان این عرصه ،خصوصاً خبرنگاران وجامعه خبری پرتلاش و ساعی شهرستان شاهین دژ،تبریک عرض نموده،توفیق و سربلندی روزافزون آنان رادر انجام رسالت کاری وتوسعه و شکوفایی میهن اسلامی را ازدرگاه خداوندمتعال مسالت دارم ./
ایوب آذین پور- فرماندار شهرستان شاهین دژ