جلسه شورای اداری شهرستان شاهین دژ با حضور معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور

جلسه شورای اداری شهرستان شاهین دژ با حضور معاون  توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور
جلسه شورای اداری شهرستان شاهین دژ با حضور معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور، نماینده شهرستانهای شاهین دژو تکاب در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شاهین دژ ،امام جمعه ،امام جمعه اهل سنت،اعضای شورای تامین واداری در سالن شهید یزدانی دانشگاه آزاداسلامی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:جلسه شورای اداری در شاهین دژ با حضور مدنی معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور ونماینده ویژه رئیس جمهور برگزارشد.
"محمدعلی حسین زاده"فرماندارشهرستان شاهین دژ درجلسه شورای اداری ضمن ارائه گزارشی از وضعیت برخورداری ها،ظرفیت های شهرستان شاهین دژومشکلات وکمبودهادرحضورمعاون توسعه روستایی ومناطق محروم ونماینده ویژه رئیس جمهورگفت:توسعه شاهین دژ ورفع موانع بانگاه ویژه دولت مردمی ،باتوجه به توانمندیهاو پتانسیل‌های بالقوه موجوددرمنطقه امکان پذیر است.
وی با بیان اینکه بهسازی راههای مواصلاتی بعنوان یکی دیگرازاصلی ترین  مطالبات مردم این منطقه است،اظهارکرد:مسیرهای دسترسی وراههای ارتباطی درمحورهای روستایی بویژه مسیرهای اصلی شاهین دژ نیازمند اصلاح وبهسازی داردانشالله باحمایت دولت وتخصیص اعتبارات لازم  شاهدتحول دراین حوزه باشیم.
فرماندارشاهین دژ درخصوص گردشگری گفت:شاهین دژ درموقعیت مناسبی برای توسعه ظرفیت های توریستی وگردشگری دارد که با برنامه ریزی مناسب می توان زمینه استفاده ازظرفیت های بزرگ  شهرستان در این بخش فراهم شود.
وی تاکید کرد:شاهین دژ با تقدیم بیش ازپانصد شهید وهزاران جانباز وآزاده وایثارگر با نام دارالمجاهدین شناخته شده وامروز از محرومیت هاوکمبودها رنج می‌بردمردم انتظار دارنددرجهت رفع نیازها ومشکلات شهرستان دولت کریمه سیزدهم گام‌های مؤثری بردارد.
وی افزود:توجه به ظرفیتهاو نقاط قوت شهرستان  شاهین دژمانند گردشگری، بوم‌گردی و صنعت کشاورزی باعث افزایش درآمد،اشتغالزایی و رفع مشکلات زیادی در شهرستان خواهد شد.
فرماندار شاهین دژ در خصوص حوزه درمان وبهداشت گفت:بیمارستان تازه تاسیس نیازمند اعتبارات ویژه برای بهره برداری است مردم شریف شاهین دژ از کمبود امکانات وتجهیزات پزشکی وپزشک متخصص وعمومی گله دارند.
⭕️"مدنی معاون توسعه روستایی ومناطق محروم رئیس جمهور"  نیز در این جلسه با ابراز خرسندی از حضور درشهرستان شاهین دژ و ابلاغ سلام رئیس جمهور به مردم شریف شاهین دژ گفت: امروز در نظام اسلامی مسئولان از میان همین مردم هستند وصادقانه خدمت می کنندواین نقطه قوت انقلاب ماست.
وی با تاکید بر احصا مسائل ومشکلات شهرستان وانتقال آن به جلسه استانی  افزود: تمامی در خواست ها و مطالبات شهرستان با دستور رئیس جمهور محترم پیگیری
خواهدشد.
نماینده ویژه رئیس جمهور با تشریح شرایط منطقه ای و کشور بیان کرد: دولت با تمام توان در جهت رفاه وآسایش مردم و رفع تنگناها و پیشرفت کشور شبانه روزی تلاش می کند.
وی از تخصیص اعتبارات ویژه جهت تجهیزو تکمیل  ساختمان جدید بیمارستان شهید راثی شاهین دژ خبرداد.