با حضور فرماندار ومعاون سازمان صمت:

جلسه کارگروه رفع موانع تولید در شاهین دژ برگزار شد

جلسه کارگروه رفع موانع تولید در شاهین دژ برگزار شد
با حضور فرماندار شاهین دژ ومعاون صنایع سازمان صنعت ,معدن وتجارت استان ‍ جلسه کارگروه رفع موانع تولید در شاهین دژ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: جلسه کارگروه رفع موانع تولید صبح امروز با حضور فرماندار ,معاون مدیرکل صنعت,معدن وتجارت استان وتولیدکنندگان در فرمانداری برگزار شد.
امیر تیموری فرماندار شاهین دژ دراین جلسه با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب(س) وروز پرستار گفت: کار تولیددر شرایط امروز کشور نوعی ایثار واز خودگذشتگی در عرصه اقتصادی محسوب می شود.
وی با قدردانی از تلاش تولید کنندگان ومسئولین واحدهای تولیدی گفت: تمام ظرفیت شهرستان در جهت تقویت تولیدو اشتغال در سال جهش تولید باید به واحدهای تولیدی وصنعتی شهرستان کمک نمایند..
فرماندار شاهین دژ با تاکید بر برگزاری منظم جلسات کارگروه رفع موانع تولید اظهار داشت: جلسات کارگروه رفع موانع تولید بعنوان ابزاری مناسب جهت ارتباط بین مسئولین وواحدهای تولیدی می تواند مسائل ومشکلات تولیدکنندگان را پیگیری نماید.
در ادامه این جلسه رضا حبیبی مدیر واحد تولیدی ایلمان شیر و نماینده تولید کنندگان شهرستان با قدردانی از رویکرد حمایتی فرماندارشاهین دژاز تولید واشتغال گفت:برای کمک به اشتغال وتولید باید همه از جمله ادارات وموسسات مالی به فرآیند تولید در شهرستان در سال جهش تولید کمک کنند.
وی با انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی درخصوص واحدهای تولیدی   افزود: در شرایط امروزکشور نباید تولید کننده بدلایل کوچک و کم اهمیت مورد بازخواست قرار بگیرد.
در این جلسه علی اکبری معاون صنایع سازمان صمت استان نیز گفت: در سال جهش تولید مرکزی بعنوان رسیدگی به مسائل ومشکلات صنعت و واحدهای تولیدی در مرکز واستان ایجاد شده است.

وی برای پیگیری مسائل ومشکلات واحدهای تولیدی در تمام ساعات شبانه روز اعلام آمادگی کرد.