گزارش تصویری از بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ ونماینده مجلس شورای اسلامی از روستاهای قوزلوی افشار ,صفاخانه و زیدکندی در بخش مرکزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ:مسائل ومشکلات مردم در روستاهای صفاخانه - قوزلوی افشار و زیدکندی در بخش مرکزی با حضور فرماندارشهرستان  شاهین دژ,نماینده شهرستانهای شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی ,بخشدار مرکزی ,معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری ,اعضای شورای تامین  وجمعی از مدیران ادارات و فرماندهان نظامی در مسجد این روستا ها بررسی شد.