با حضور مدیرعامل گاز,نماینده مجلس شورای اسلامی ,فرماندار شاهین دژ وتکاب:

بررسی مشکلات گازرسانی به مناطق روستایی

بررسی مشکلات گازرسانی به مناطق روستایی
با حضور نماینده شهرستان های شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار شاهین دژ ،فرماندار تکاب ،مدیرعامل شرکت گاز استان مسائل ومشکلات حوزه گازرسانی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ:با حضور نماینده شهرستان های شاهین دژ وتکاب در مجلس شورای اسلامی ،فرماندار شاهین دژ ،فرماندار تکاب ،مدیرعامل شرکت گاز استان  مسائل ومشکلات حوزه گازرسانی در روستای مایین بلاغ تکاب بررسی شد
در این جلسه  پیگیری حل مشکلات مربوط به گازرسانی به مناطق سردسیر و صعب العبور شهرستان های شاهین دژ وتکاب مورد تاکید قرار گرفت

در این جلسه فرماندار شاهین دژ بر حل مشکلات مناطق صعب العبورشهرستان شاهین دژ جهت بهره مندی از نعمت گاز تاکید کرد.