بمناسبت هفته جهاد کشاورزی:

🇮🇷دیدار رئیس جهاد کشاورزی با فرماندار شاهین دژ بمناسبت فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی

🇮🇷دیدار رئیس جهاد کشاورزی با فرماندار شاهین دژ بمناسبت فرارسیدن هفته جهاد کشاورزی
بمناسبت فرارسیدن 27خرداد هفته جهاد کشاورزی مدیر جهاد کشاورزی بهمراه جمعی از معاونین و همکاران ستادی با فرماندارشاهین دژ دیدار کرد.

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ:مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شاهین دژ،معاونین وجمعی از کارکنان جهادبافرماندارشاهین دژبمناسبت هفته جهادکشاورزی وسالروزتاسیس جهادسازندگی بفرمان امام خمینی(ره)دیدارکرد.
"دکترحسین زاده" فرماندار شاهین دژدراین دیدار باتبریک سالروزتشکیل جهادبفرمان امام خمینی(ره) گفت:جهاد یادگار ارزشمندامام (ره)و انقلاب اسلامی است ودربسترانقلاب رشدونموکرد.
وی گفت:ویژگی مهم جهادسازندگی التزام عملی به آرمانها و ارزش‌های نظام،انقلاب ورهبری است.
فرماندار افزود:امید است با همان روحیه جهادی وانقلابی کارکنان جهاد موانع ومشکلات حوزه کشاورزی  مرتفع گرددوانشالله شاهدرشد وتحول در این حوزه باشیم‌.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  نیز در این دیدارفرا رسیدن بیست وهفت خرداد سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام (ره)مبنی بر تشکیل جهادسازندگی وهفته جهادکشاورزی را بحضورفرماندار وجهادگران عرصه کشاورزی بویژه همکاران، تولیدکنندگان و کشاورزان  تبریک گفت.