جلسه هماهنگی و تعین تکلیف ارائه خدمات به اراضی واملاک فاقدسندثبتی

جلسه هماهنگی و تعین تکلیف ارائه خدمات به  اراضی واملاک  فاقدسندثبتی
جلسه هماهنگی وتعین تکلیف ارائه خدمات به اراضی واملاک فاقد سند ثبتی درشاهین دژ برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ: جلسه بررسی و تعین  تکلیف اراضی واملاک قولنامه ای وفاقد سند ثبتی  به ریاست "امیرتیموری "فرماندار شاهین دژ برگزارشد
"تیموری "فرماندار شاهین دژ دراین جلسه با تاکید بر پیگیری مسئله تا حصول نتیجه لازم گفت: این مسئله در شهرها و مناطقی که اراضی  و املاک‌ آن  فاقد سند می‌باشند مشکلات زیادی را برای شهرداری هاو دهیاری ها ایجاد کرده است.
وی با اشاره به وضعیت درآمدی شهرداری ها و دهیاری ها، براصلاح و تجدیدنظر در این خصوص تاکید کرد.
شهرداری های سه گانه در این جلسه با برشمردن مشکلات فراروی شهرداری ها ،و با انتقاد از وضعیت عدم صدور پروانه ساخت وارائه خدمات برای اراضی واملاک فاقد سند ،خواستار اصلاح رویه فعلی شدند.
دراین جلسه مقرر شد موضوع جلسه به مراجع ذیصلاح تا تعین تکلیف نهایی  ارسال شود.