امروز صبح انجام شد:

بازدید سرزده فرماندار از بانک های سطح شهرستان

بازدید سرزده فرماندار از بانک های سطح شهرستان
فرماندار شهرستان شاهین دژ از بانک های سطح شهر بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ، صبح امروز تیموری فرماندار به صورت سرزده از برخی بانک های شهرستان بازدید به عمل آورده و از نزدیک در جریان تمهیدات اجرا شده برای مقابله با کرونا ورعایت پروتکل های بهداشتی قرار گرفت.

دراین بازدید ها معاون فرماندار ورئیس شورای شهر وی را همراهی می نمودند.