با حضور فرماندار شاهین دژ:

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهین دژ برگزار شد

جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهین دژ برگزار شد
جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی با حضور فرماندارشهرستان، مدیریت شبکه بهداشت، سرپرست مرکز بهداشت و ادارات عضو کارگروه سلامت و امنیت غذایی در شاهین دژبرگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ؛ سومین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شاهین دژ پیش از ظهر امروز با حضور فرماندار و اعضای کارگروه در محل سالن جلسه  فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان و شبکه دامپزشکی گزارشی از عملکردهای خود را در خصوص مصوبات قبلی ارائه دادند و در ادامه حاضرین جلسه نیز راهکارها و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.

 فرماندارشهرستان شاهین دژدر سخنان خود اهمیت بهداشت و امنیت غذایی ، تغییر سبک زندگی مردم و نحوه تغذیه در جامعه ، را از نکات اساسی برشمردند و تصریح نمودند که جامعه ما در حال گذر هست و میزان رشد و توسعه آن نیز بستگی مستقیم به سطح نگرش مردم دارد