با حضور مدیرکل نهاد کتابخانه های استان :

جلسه انجمن کتاب وکتابخوانی شاهین دژ برگزار شد

جلسه انجمن کتاب وکتابخوانی شاهین دژ  برگزار شد
جلسه انجمن کتاب وکتابخوانی شاهین دژ با حضور فرماندار ومدیرکل این نهاد برگزار شد

جلسه انجمن کتاب وکتابخوانی شاهین دژ با حضور فرماندار ومدیرکل این نهاد برگزار شد:

ایوب آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژدر این جلسه با تاکید برتوجه به جایگاه کتاب در جامعه وتقویت آن گفت:

- مسئله کتاب و کتابخوانی باید از سنین ابتدای در آموزش وپرورش با برنامه ریزی مدون پیگیری شود.

- توسعه فرهنگی در بطن خود توسعه عقلانیت و بدنیال خود توسعه اقتصادی واجتماعی و... را بهمراه دارد.

- شهرداری ها باید از کتاب وکتابخانه ها بر اساس وظایف قانونی خود حمایت کنند.

- توجه به کتاب در خانواده شکل می گیرد وبه فرزندان منتقل می شود.

- ازظرفیت فرهنگی شهرستان در راستای تقویت جایگاه کتاب وکتابخوانی باید استفاده کرد.

مدیرکل نهاد کتابخانه های استان آذربایجان غربی با ابراز خرسندی از حضور در شهر فرهنگی وتاریخی شاهین دژ گفت:

- : ایجاد کتابخانه در شهر محمودآباد الویت کاری این نهاد در سال جاری خواهد بود.

- رویکرد حمایتی شهرداری ها وشورای شهر می تواند جایگاه کتاب وکتابخوانی را در جامعه تقویت نماید.

- تقویت جایگاه کتاب وکتابخوانی در جامعه نیاز به عزم عمومی وهمگانی دارد.

-در پایان این جلسه همچنین خانم معصومی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی   از توجه و حمایت های  فرماندارشهرستان شاهین دژ و اعضاء انجمن کتابخانه در راستای ارتقاء سطح کتاب و کتابخوانی در شهرستان شاهین دژ قدردانی نمود