با حضور فرماندار شاهین دژ:

تجلیل از ژیمناستیک کاران نونهال ونوجوان شاهین دژ

تجلیل از ژیمناستیک کاران نونهال ونوجوان  شاهین دژ
با حضور فرماندار از ژیمناستیک کاران شهرستان شاهین دژ در فرمانداری تجلیل بعمل آمد.

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ: با حضور "دکتر حسین زاده"فرماندار شهرستان شاهین دژ و سرپرست اداره ورزش وجوانان از ژیمناستیک کاران نونهال و نوجوان هیات ژیمناستیک شاهین دژ در فرمانداری این شهرستان تجلیل بعمل آمد