با حضور فرماندارونماینده مجلس شورای اسلامی:

جلسه شورای اداری شهرستان شاهین دژ برگزار شد

جلسه شورای اداری شهرستان شاهین دژ برگزار شد
جلسه شورای اداری شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار,امام جمعه اهل سنت ,نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی ,اعضای شورای تامین واداری در فرمانداری برگزار شد.

جلسه شورای اداری شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار,امام جمعه اهل سنت ,نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی ,اعضای شورای تامین واداری در فرمانداری برگزار شد.

امیر تیموری فرماندار جدید شهرستان شاهین دژ نیز دراین جلسه ضمن قدردانی از تعامل وهمکاری نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی گفت: از ظرفیت نماینده محترم مردم در عالی ترین سطوح, در جهت توسعه وتعالی شهرستان  باید استفاده کرد.

وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع وپیگیری مطالبات مردم در ادارات گفت: تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم اصلی ترین رویکرد دستگاههای اجرایی در شهرستان باید باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان  با اشاره به وجود ظرفیت های بزرگ در حوزه های مختلف در شهرستان گفت: کشاورزی ,دامداری ,منابع طبیعی وگردشگری شهرستان با برنامه ریزی و تلاش می تواند موجبات توسعه ورشد شهرستان را فراهم کند.

فرماندار شهرستان شاهین دژ با تاکید بر وجود برنامه ریزی در تمامی حوزه ها گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان برای نیل به اهداف و چشم انداز مشخص شده باید برنامه ریزی داشته باشند.

وی با قدردانی ازتلاش مجموعه کادر بهداشت ودرمان و اعضای ستاد پیشگیری از بیماری کرونا اظهار داشت: برای مقابله با بیماری همه اعم از مردم ومسئولین در جهت مقابله با بیماری باید تلاش کنند.

                        

جلسه شورای اداری شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار,امام جمعه اهل سنت ,نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی ,اعضای شورای تامین واداری در فرمانداری برگزار شد.

امیر تیموری فرماندار جدید شهرستان شاهین دژ نیز دراین جلسه ضمن قدردانی از تعامل وهمکاری نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی گفت: از ظرفیت نماینده محترم مردم در عالی ترین سطوح, در جهت توسعه وتعالی شهرستان  باید استفاده کرد.

وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع وپیگیری مطالبات مردم در ادارات گفت: تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم اصلی ترین رویکرد دستگاههای اجرایی در شهرستان باید باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان  با اشاره به وجود ظرفیت های بزرگ در حوزه های مختلف در شهرستان گفت: کشاورزی ,دامداری ,منابع طبیعی وگردشگری شهرستان با برنامه ریزی و تلاش می تواند موجبات توسعه ورشد شهرستان را فراهم کند.

فرماندار شهرستان شاهین دژ با تاکید بر وجود برنامه ریزی در تمامی حوزه ها گفت: دستگاههای اجرایی شهرستان برای نیل به اهداف و چشم انداز مشخص شده باید برنامه ریزی داشته باشند.

وی با قدردانی ازتلاش مجموعه کادر بهداشت ودرمان و اعضای ستاد پیشگیری از بیماری کرونا اظهار داشت: برای مقابله با بیماری همه اعم از مردم ومسئولین در جهت مقابله با بیماری باید تلاش کنند.