صبح امروز :

🇮🇷بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ از کارگاه ساخت عروسک در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی

🇮🇷بازدید فرماندار شهرستان شاهین دژ از کارگاه ساخت عروسک در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی
فرماندار شهرستان شاهین دژ از کارگاه ساخت عروسک در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: فرماندار شهرستان شاهین دژ,بخشدار مرکزی ,معاون برنامه ریزی وامور عمرانی  فرمانداری  از کارگاه ساخت عروسک در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی بازدید کرد

"دکتر حسین زاده"فرماندارشهرستان شاهین دژ در  بازدید از کارگاه عروسک سازی در روستای قوزلوی افشارضمن قدردانی از تلاشها وزحمات مدیران و کارگران این کارگاه تولیدی گفت: فرمانداری در سالی که از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان " تولید،دانش بنیان، اشتغالزایی" نامگذاری شده است؛در راستای تقویت تولید و حمایت از کسب وکارهای خرد بویژه در مناطق روستایی،تمهیدات خوبی چون استفاده از تسهیلات بانکی کم بهره ،برخورداری ازکلاسهای آموزش در فنی وحرفه ای وپیگیری مشکلات تولیدکنندگان از طریق جلسات کارگروه تسهیل ورفع موانع تولید را پیش بینی کرده است.
شایان ذکر است در این بازدید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی  فرمانداری،بخشدار مرکزی،رئیس فنی وحرفه ای ،دهیار روستای قوزلوی افشار فرماندار شاهین دژ را همراهی می نمودند.