به منظور رسیدگی به درخواست ها، مسائل و مشکلات؛

ملاقات عمومی فرماندار شهرستان شاهین دژبا مردم برگزار شد

ملاقات عمومی فرماندار شهرستان شاهین دژبا مردم برگزار شد
ملاقات عمومی ایوب آذین پور فرماندار شهرستان شاهین دژبا مردم به منظور رسیدگی به درخواست ها، مسایل و مشکلات آنان در محل فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شاهین دژ؛ در این ملاقات ها که به صورت چهره به چهره با فرماندار وتمامی مراجعین انجام شد فرماندار شهرستان شاهین دژ ضمن بررسی درخواست ها و مسائل مطروحه دستورات لازم به منظور حل موارد طرح شده را صادر نمود.

لازم به توضیح است ملاقات مردمی فرماندار با مردم شریف شهرستان شاهین دژ هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت 8صبح الی 13 برگزار می شود.