با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی وفرماندار:

🇮🇷جلسه بررسی شاخصه های مالیات بر درآمد اصناف وچگونگی اخذ آن درشاهین دژبرگزارشد

🇮🇷جلسه بررسی شاخصه های مالیات بر درآمد اصناف وچگونگی اخذ آن درشاهین دژبرگزارشد


به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ: جلسه بررسی شاخصه های مالیات بر درآمد اصناف وچگونگی اخذ آن  با حضور نماینده شهرستان های شاهین دژوتکاب در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان شاهین دژ وجمعی از مدیران در فرمانداری این شهرستان برگزارشد،.