فرماندارشاهین دژ:

نظارت ها در حوزه آرد ونان باید مستمر و جدی باشد

نظارت ها در حوزه آرد ونان باید مستمر و جدی باشد
فرماندار شهرستان شاهین دژ از تعدادی نانوایی در سطح شهر بصورت سرزده بازدید کرد

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ:کیفیت پخت نان،  وزن چانه ها ، بررسی میزان سهمیه آرد و مسائل بهداشتی نانوایی‌ها از جمله موارد مورد ارزیابی در این بازدیداز سوی فرماندار بود.

🔻"دکترمحمدعلی حسین زاده"فرماندار شهرستان شاهین دژ در این بازدید بر لزوم نظارت مستمر بر نحوه عرضه و پخت نان و بهداشت نانوایی ها تاکید کرد و گفت: بایستی دستگاههای ذیربط بصورت مداوم و روزانه بر چگونگی ارائه خدمات نانوایی ها جهت کسب رضایتمندی مردم؛ بازرسی و نظارت داشته باشند.

 🔻رئیس کارگروه آرد ونان  با اشاره به اینکه رسیدگی به مشکلات حوزه آرد و نان شهروندان یکی از اولویتهای اصلی فرمانداری شاهین دژ خواهدبود افزود: وضعیت توزیع وعرضه نان با جدیت باید مورد پیگیری ونظارت مستمر دستگاههای مسئول قرار گیرد و با تخلفات احتمالی این حوزه برخوردقانونی شود.
شایان ذکر است معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری،مدیران جهادکشاورزی،صنعت ومعدن،تعزیرات،مرکز بهداشت شاهین دژوکارشناسان  فرماندارشاهین دژ رادراین بازدید همراهی می نمودند.