در ادامه بازدید از طرح های عمرانی :

بازدید میدانی فرماندار شهرستان شاهین دژ ازعملیات اجرایی طرح هادی درروستای بی بی کند در بخش مرکزی

بازدید میدانی فرماندار شهرستان شاهین دژ ازعملیات اجرایی طرح هادی درروستای بی بی کند در بخش  مرکزی
فرماندار شهرستان شاهین دژ ازعملیات اجرایی طرح هادی درروستای بی بی کند در بخش مرکزی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: "دکترمحمدعلی حسین زاده" فرماندارشهرستان شاهین دژ با حضور در روستای بی بی کند ازبخشهای مختلف  عملیات اجرایی  طرح هادی در این روستا بازدید کرد
فرماندار شاهین دژ در این بازدید دستورات لازم برای پیگیری ورفع  برخی مشکلات  مربوط به اجرای طرح  را صادر کرد.