با حضور فرماندار:

🇮🇷بازدید از کارگاه قالی بافی در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی

🇮🇷بازدید از کارگاه قالی بافی در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی
فرماندار شهرستان شاهین دژ از کارگاه قالی بافی در روستای قوزلوی افشار در بخش مرکزی بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شاهین دژ: "دکتر محمدعلی حسین زاده" فرماندار شهرستان شاهین دژدر این بازدید میدانی که در راستای برنامه "چهارشنبه های تولید"،بازدیداز واحدهای تولیدی انجام شد؛ ضمن تاکید بر پیگیری مسائل ومشکلات قالیبافان ،خواستار پیش بینی سازوکاری جهت ساماندهی کارگاههای قالیبافی درشهرستان جهت پیگیری بهتر و سریعترمطالبات این صنف شریف وزحمتکش شد.
وی همچنین از برنامه دعوت از مدیرکل صمت استان جهت پیگیری مشکلات قالیبافان در روزهای آتی درشهرستان شاهین دژخبر داد.