گزارش تصویری : از بازدید فرماندار شاهین دژ ونماینده مجلس شورای اسلامی از روستاهای بخش کشاورز

به گزارش پایگاه خبری دولت در شاهین دژ:
فرماندارشهرستان شاهین دژ ،نماینده شهرستانهای شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی،معاون برنامه ریزی فرمانداری؛
بخشدار کشاورزوجمعی از مدیران ادارات ، دهیار واعضای شورای اسلامی روستا ، اهالی شریف ونجیب روستاهای ظاهر کندی ,آقبال و صورین در بخش کشاورز
مسائل ومشکلات  اهالی این روستا بررسی شد.

"دکترمحمدعلی حسین زاده"فرماندارشهرستان شاهین دژدراین آیین پس ازاستماع مطالبات مردمی از سوی دهیاران روستاها،
دستورات لازم طی صورتجلسه ای، به مدیران ادارات شهرستان جهت پیگیری صادرنموده و برای اجرای مصوبات،بازه زمانی تعیین گردید.